พลังคิดบวกสร้างสุข

0
1060
https://www.smartcircle.com/the-power-of-positive-thinking/

การคิดบวก สามารถฝึกได้โดยง่าย โดยการปรับวิธีคิดในใจเราให้มองโลกในแง่ดี ทำให้จิตใจมีความอ่อนโยน และช่วยให้สามารถก้าวผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ เมื่อฝึกคิดบวกอยู่เป็นประจำจะทำให้ความคิดด้านลบค่อยๆ หายไปจากใจเรา พลังแห่งการคิดบวกคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ ทำให้การทำกิจกรรมในแต่ละวันก่อเกิดประสิทธิภาพดีเยี่ยม

http://freetobelieve.com.br/escolha-o-amor-e-evite-o-apego/
http://freetobelieve.com.br/escolha-o-amor-e-evite-o-apego/

วิธีคิดบวกเพื่อสร้างความสุข

1.เมื่อเจอปัญหาใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ให้คิดว่าปัญหาเหล่านั้นเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แล้วหาเหตุและผลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหานั้น

2.พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย ควรจัดให้เป็นระเบียบ สะอาด

3.วางแผนการใช้ชีวิต รวมไปถึงการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกรณีที่แผนการไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้

4.บริหารเวลาในแต่ละวัน ทำสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต ไม่ใช้ชีวิตโดยประมาท

5.เรียนรู้การให้อภัยตัวเอง เมื่อเจอความผิดพลาดในชีวิต ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาด แต่จงเรียนรู้แล้วนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

6.มองโลกในแง่ดี ชีวิตมักมีสองด้านเสมอ นำด้านที่เป็นข้อดีเป็นแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดในการก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิต

7.มองหาบุคคลตัวอย่าง เพื่อเป็นต้นแบบในการประสบความสำเร็จในชีวิต ที่จะช่วยผลักดันให้ชีวิตนำไปสู่ความสำเร็จได้

8.เรียนรู้การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การทำบุญให้แก่คนด้อยโอกาส ฝึกนิสัยการให้เป็นประจำ จะทำให้มีมิตรภาพในชีวิตเพิ่มขึ้น

ข้อดีของการคิดบวกมีมากมาย ต่างจากการคิดลบ  ที่คอยแต่จะบั่นทอนจิตใจให้ไม่มีพลังในการดำเนินชีวิต และนำไปสู่สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ จนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้คนมีการแข่งขันกันมากขึ้น ต่างคนต่างมองเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก

http://www.lawattractionplus.com/2012/07/positive-thinking-the-secret.html
http://www.lawattractionplus.com/2012/07/positive-thinking-the-secret.html

อย่างไรก็ตามหากมีพลังบวกในใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ พลังแห่งการคิดบวกช่วยทำให้วิธีคิดเปลี่ยนไป และนำไปสู่การพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ทั้งช่วยสร้างสรรค์ความคิดให้มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม หลายคนเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนที่ล้มเหลวในชีวิต กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็นคนที่มองโลกในด้านลบ มาเป็นมองโลกที่เป็นพลังบวกจนนำไปสู่ความสุขในชีวิตในที่สุด หลายๆคนที่มีชื่อเสียงและเคยมีชีวิตที่ย่ำแย่ แต่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในสังคมได้ เพราะคนเหล่านี้เปลี่ยนวิธีคิดลบเป็นการคิดบวกนั่นเอง

Facebook Comments